رنگ زمینه فرش

زمینه فیلی

برند

فرش محتشم

تعداد رنگ فرش

فرش 8 رنگ

تراکم عرضی فرش

تراکم عرضی 4500

شکل فرش

فرش مستطیل

شانه فرش

1500 شانه

انتخاب سایز

فرش 12 متری
فرش 9 متری
فرش 6 متری

جنس نخ فرش

اکریلیک هیت ست